mobile-menu Imperpol Systemy Tarasowe


Krzyżyk dystansowy - 10x5mm

Krzyżyk dystansowy o wysokości 10mm tworzący 5mm szczelinę pomiędzy płytami tarasowymi

Szerokość Cena
5 [mm] 0,75 PLN


0,75 PLN

0,92 PLN


Karta katalogowa